Uncategorized

二月 9, 2019

【可選報課程】

以上就係咁多間院校提供選擇嘅課程種類啦😆 當中只有城大、教大、理大有副學位選擇,而同學都可以再留意返課程係咪政府資助,定係SSSDP嘅課程🤔
二月 9, 2019

【揀科究竟要考慮咩?】

雖然文憑試增加左「學生學習概覽」(SLP)、 「其他學習經歷」(OLE) 作為面試嘅討論藍本, 但聯招系統依然都係以考生嘅成績配對申請入嘅意願, 以作出取錄結果。
二月 9, 2019

【Jupas準備須知 – 認清局勢】

以上綜合左2018年Jupas申請人數同各資助/自資學位/副學位嘅數據🤤同學可以作為參考😎
二月 9, 2019

JUPAS 機制

【Jupas機制】 究竟Jupas係點運作🤔? 總共要揀幾多科😕?
二月 9, 2019

減壓貼士 – 瑜珈

鳴謝顧問:Kristina Pao Cheng 資深瑜伽導師 不少考生面對考試都感到壓力,適當的運動及娛樂有助考生減壓,並舒緩緊張的情緒。 希望以下的瑜伽減壓法,可以有助你放鬆面對考試。 瑜伽呼吸法 […]
二月 9, 2019

文章分享

  「學生證」的無限潛能 跨越放榜 ─ 考生篇‧裝備好自己 跨越放榜— 家長篇‧與子女同行
二月 9, 2019

前路測試

1) 什麼職業較適合你?一試便知道! 按我進入測試版面 2) 找出影響你事業發展因素,必試! 按我進入測試版面 註:有關測試平台由青協青年就業網絡提供
二月 9, 2019

心理測驗

壓力指數小測試 面對公開考試,不少考生都感到沉重的壓力。如果考生未能及時察覺自己「壓力超標」,可能難以在試埸發揮出理想狀態,影響考試成績之餘,更影響心理及生理的健康。以下的「壓力小測試」有助你認識自己 […]
五月 14, 2018

招募升學規劃輔導員

注意! 活動報名截止日期已改為15/6! 有興趣的朋友快D填寫報名表格喇! 【DSE27771112,誠邀各位與DSE考生同行】 你還記得當年放榜的心情和經歷嗎?新一屆DSE放榜在即,DSE 2777 […]