27771112a

六月 21, 2023

DSE放榜攻略

《DSE放榜攻略》系列由香港青年協會升學規劃中心製作,為學生及家長提供各種文憑試升學出路的資訊及各項升學途徑。內容包含了各大學和大專院校收生要求、各科收生成績、放榜注意事項、海外升學簡介等,讓家長及同 […]
五月 22, 2023

【DSE完結日倒數28 days to go】

【DSE完結日倒數📅28 days to go🏃🏻‍♀️】 DSEr👋🏻 聽日考第一科啦,今晚好好休息💪想搵人傾,可以打俾我地27771112📞(凌晨2點前) 一切順利㊗️ P.S. 聽日有機會落雨, […]
五月 22, 2023

【DSE老師嚟同大家打氣! 】

【DSE老師嚟同大家打氣! 💪】 小編收到好多有心人對DSE考生既關心,以上係🙋‍♂️數學/BAFS老師🙋想同大家講既說話❤️ 大家要知道,好多人都好關心你地架!~ 撐住💪 嚟緊會再有其他科老師既鼓勵 […]
五月 22, 2023

【今屆DSE考生同大家打氣! 💪】

【今屆DSE考生同大家打氣! 💪】 小編收到好多有心人對DSE考生既關心,以上係🙋‍♂️今屆DSE考生🙋想同大家講既說話❤️ 大家要知道,好多人同你地一齊行架!~ 撐住💪 嚟緊會再各科老師既鼓勵💞同小 […]
五月 22, 2023

【往屆DSE考生同大家打氣! 】

【往屆DSE考生同大家打氣! 💪】 小編收到好多有心人對DSE考生既關心,以上係往屆DSE考生🙋‍♂️哲學系師兄同埋🙋社會科學系師姐想同大家講既說話❤️ 大家要知道,好多人都好關心你地架!~ 撐住💪 […]
五月 22, 2023

【放低你手入面包薯片! ✋】

小編💁: 想抗壓能力好啲? 「食野」可能係相對較快、較直接既方法! 壓力一大就好想食炸野🍟! 甜野🧁! 肥膩野🥠! 雖然嗰一刻好似好開心,但其實長遠嚟講,呢啲食物好大機會令人愈嚟愈焦慮架! 😱 💁薯片 […]
五月 22, 2023

【溫書進度好慢…? 】「蕃茄鐘溫書法」

【溫書進度好慢…? 😵】 有學生同小編講…… 👩: 上完堂已經好攰,返到屋企仲要溫書,但係點都集中唔到,溫書進度好慢,好大壓力吖! 🥺 🧑: 坐喺自修室成日,plan 左要溫完一個單元,點 […]
二月 12, 2023

DSE 放榜:家長錦囊

公開試不單為子女帶來壓力,家長可能同樣感到焦慮與擔憂。 家長可以參考以下方法,與子女共同面對文憑試放榜: 宜 忌 保持冷靜: 家長的壓力和焦慮可能會間接為子女帶來壓力,故家長應保持冷靜,有需要時向朋友 […]
二月 12, 2023

DSE 放榜:考生準備及自助錦囊

DSE放榜錦囊-放榜前考生準備篇(一) 下列方法可助考生在試前做足準備,以防手足無措: (1)合理期望 應客觀評估及預期放榜成績,過高的期望會帶來挫敗及失望 (2)充足準備 尋找其他升學途徑資料,以準 […]