DSE準備站

二月 11, 2019

【課程指定選修科目】

如果對上述課程有興趣,就要留意某啲指定科目嘅特定要求喇
二月 11, 2019

【成績計算方法】

    每間院校都有自己嘅計分方法,揀科排位時大家可以參考上年條formula計算預計分數。 ** 記得留意m1/m2可唔可以當為選修科!