【DSE師兄師姐過你兩招 】

<<DSE師兄師姐過你兩招>>邀請左歷屆考生過黎分享👩🏻‍🎓👨🏻‍🎓
佢地當年既溫書秘笈📓
同埋如何善用Studyleave再升一級既心得📈

DSE師兄師姐過你兩招│第一集│通識科│點解一樣既字眼人地會高分啲?│傳理系Daniel

剩返一個月就開考,應該點樣重點溫習通識科呢? 同隔離位同學寫既推論都差唔多,點解佢會高分過我既?‍我差啲咩呢?‍ 上到大學係咪都係只係讀書讀書同讀書?

第一集我地邀請左係香港中文大學讀新聞及傳播學系Year 4既舞王Daniel  佢係2016年考生‍ 佢會分享下佢點樣係通識科到攞到5**既成績

DSE師兄師姐過你兩招│第二集│中文科│讀中文最緊要夠感性!?│社工系Alex

⭐中文科卷一高分要靠磨鍊情感?❤😳

⭐中文科卷五遇上樽頸位,點樣可以再高分D?📈

⭐剩返一個月都無就考,Alex居然話溫書都要抖下氣?🥵

第一集我地邀請左係香港城市大學專上學院讀社會工作學系Year 2既😏社福界胡鴻鈞Alex😍

佢係2018年考生🙆🏻‍♂

佢會分享下佢點樣係中文科到攞到5既成績❗

DSE師兄師姐過你兩招│第三集(完結篇)│數學科│誰說Band3學生唔可以有大學夢!!! │化學系CM Pook

⭐點樣拋開其他人對band3生既定印象,堅持自己入大學既夢想?💭

⭐ 點解操極MC卷都無進步?🤦🏻‍♂🤦🏻‍♀原來你一直跌落這陷阱,這陷阱,偏你遇上!😱

⭐ 剩低兩星期就考啦!!更加要識得時間分配!!😎⏰

最後一集我地邀請左係中文大學就讀化學系Year 2既💪🏻奮鬥小子CM Pook💦

佢係2018年考生🙆🏻♂佢會分享下佢點樣係數學科到攞到5🌟既成績❗