【DSE師兄師姐過你兩招 】
邀請左歷屆考生過黎分享👩🏻‍🎓👨🏻‍🎓
佢地當年既溫書秘笈📓
同埋如何善用Studyleave再升一級既心得📈

DSE師兄師姐過你兩招│第二集│中文科│讀中文最緊要夠感性!?│社工系Alex

⭐中文科卷一高分要靠磨鍊情感?❤😳
⭐中文科卷五遇上樽頸位,點樣可以再高分D?📈
⭐剩返一個月都無就考,Alex居然話溫書都要抖下氣?🥵

第一集我地邀請左係香港城市大學專上學院讀社會工作學系Year 2既😏社福界胡鴻鈞Alex😍
佢係2018年考生🙆🏻‍♂
佢會分享下佢點樣係中文科到攞到5既成績❗